OFERTA

wycena nieruchomości świdnica
Wycena:
 • nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych
 • nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • nieruchomości budynkowych
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu
 • nieruchomości rolnych
 • zorganizowanych gospodarstw rolnych
 • nieruchomości leśnych
 • służebności
Opracowania:
 • dotyczące opłacalności inwestycji
 • analiza zasadności naliczenia opłat takich jak renta (opłata) planistyczna, opłata adiacencka, pomoc w sporządzaniu pism
 • inwentaryzacje dalmierzem laserowym, pomiary kontrolne wg norm ISO/PN
 • wyodrębnienie mieszkania ze współwłasności
wycena nieruchomości świdnica